INDIVIDUÁLNE ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Našim produktom sú personalizované ortopedické vložky do topánok. Navrhujú sa po dôkladnej diagnostike samotnej nohy a celkovej postúry s prihliadnutím na zdravotný stav a individuálne potreby klienta tak, aby kompenzovali ako tvar samotnej nohy, tak aj posturálne zaťaženie celého tela. Vyrábame ich pomocou CNC frézy s použitím rôznych druhov materiálov s presnosťou na 1mm. Naše vložky spĺňajú tie najvyššie svetové štandardy v moderných kompeznačných pomôckach. 

MATERIÁLY INDIVIDUÁLNYCH ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK

POVRCHOVÉ LÁTKY INDIVIDUÁLNYCH ORTOPEDICKÝCH VLOŽIEK