BLOG

Basis: The authors focused on the theoretical foundations of methods of constraint-induced movement therapy and assess its effect in patients with hemiparesis in the chronic stage of the disease. Sample: 32 patients that underwent combined therapy (standard rehabilitation + constraint induced movement therapy) and 14 patients that underwent...

Basis and material: Human locomotion is historically determined by evolution of terrestrial vertebrates. Human locomotion has two propulsion generators at disposal pelvic girdle and arm girdle. Most natural motion of pelvic girdle is free bipedal gait and endurance run. This is relatively young evolution event, 6-4 million years old (in run 2...

12.06.2019

Východisko: Súčastný dynamický vývoj športu zapričiňuje zvýšené nároky na pohybový systém športovca. Často sú výsledky a výkon dôležitejšie ako zdravotné hľadisko, regenerácia relax, čo má negatívny dopad na pohybový systém športujúceho. Cieľ: Cieľ našej štúdie bolo zistiť ako jednostranne zaťažujúce športy vplývajú na vznik postuturálnych...